Metody pracy na zajęciach ogólnorozwojowych: 

 

- Metoda Dobrego Startu,

- Elementy glottodydaktyki, 

- Zabawy w czytanie metodą czytania  globalnego Glenna Domana,

- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

- Pedagogika Zabawy.

Zajęcia muzyczne:

 

- Muzykoterapia,

- Zajęcia gordonowskie,

- Wychowanie muzyczne metodą Carla Orffa,

- Rytmika,

- Zajęcia logorytmiczne,

- Język angielski w piosence,

- Nauka piosenki i tańca.

Oferta

Zajęcia plastyczne

 

Język angielski

 

Indywidualne konsultacje logopedyczne

 

Zajęcia sensoryczne, sensoplastyczne

 

Edukacja zdrowotna – nauka zdrowych nawyków, higieny oraz codzienna gimnastyka

 

Bajkoterapia

 

Koncerty/ teatrzyki 

Zajęcia dodatkowe:

Terapia ręki 

Dogoterapia